اپلبکیشن سیمو با ارائه خدماتی مانند مشاوره آنلاین، نوبت دهی، فروشگاه، آزمون های استاندارد و آموزش برای رفع مشکلات در حوزه ی سلامت با تشخیص و راهنمایی پزشکان متخصص و عمومی مورد تایید وزارت بهداشت، برای تصحیح شیوه ی زندگی مردم راهکارها و تدابیر مناسبی برای هر بیماری را دارد. در مواردی که بیمار نیاز به تجویز دارو یا راهکارهای درمانی طب سنتی داشته باشد، برای درمان های تکمیلی به کلینیک ها یا مطب های پزشکان سیمو هدایت و معرفی می شود.
اپلیکیشن سیمو، در حوزه آشنایی با مبانی طب سنتی، پیشگیری از بیماری ها براساس سبک زندگی سالم، حفظ سلامتی و تندرستی، تهیه ی محصولات ارگانیک و ارتباط با پزشکان متخصص، فعالیت می نماید.