در این بخش کاربران می‌توانند از طریق پاسخ دادن به سوالاتی که در فرم آزمون مطرح شده است، از مزاج خود مطلع شده و جهت درمان بیماری خود اقدام نمایند